Програма навчання дітей у початковій школі суттєво відрізняється від того, що і як вони вивчають на заняттях в дитячому саду. Навчання в школі передбачає нову сходинку в розвитку мислення дошкільника – перехід від наочно-дійового і образного, а трохи пізніше, у середній школі – до абстрактно-логічного типу мислення.

Саме тому розвиток логічного мислення молодших школярів є одним з найважливіших завдань на етапі навчання у початковій школі. Розвинуте абстрактно–логічне мислення дитини в подальшому буде сприяти його шкільним успіхам у таких дисциплінах, як алгебра, геометрія, фізика, хімія.

Ключові етапи розвитку логіки у дошкільників

Крок 1. Освоюємо категорії «поняття». Необхідно, щоб дитина могла самостійно виділяти функціонально–суттєві ознаки предмета або явища, ті ознаки, які безпосередньо пов’язані з призначенням самого предмета. Наприклад, «корова-молоко». Тобто, корова дає молоко – це ознака і виділяє її в ряді інших тварин.

розвиток логіки у малюківКрок 2. Вчимо дошкільника визначати вже відомі властивості предмета, при цьому, не виділяючи більш або менш значущі. Тобто дитина повинна повідомити про найбільш зрозумілі і ті ознаки описуваного предмета,що запам’яталися їй . Наприклад, «собака – тварина, що живе в будці у дворі». Таким чином, тренується здатність аналізувати, розвиваючи увагу і спостережливість.

Крок 3. Останній етап – розвиваємо у дітей здатність узагальнювати і класифікувати, виділяти загальні значимі ознаки для класу предметів або понять.

Наприклад: кішка, собака, миша – тварини. Далі, класифікуємо за ознакою місця проживання – домашні тварини (живуть в будинку).

Мухомор, підосичник, опеньки – гриби. Опеньки і підосичники – їстівні, мухомор – ні (тут використовується класифікація за принципом їстівний – неїстівний).

Здатність до логічного мислення у дітей не є вродженою, цей тип мислення більш ніж який-небудь інший вимагає спеціальних занять і тренування.

Способи тренування логічного мислення

малеча

  • Тренуємо увагу та спостережливість. Адже саме ці навички дозволять дошкільнику успішно аналізувати і класифікувати властивості та ознаки предметів. Починаючи з 3-4 років можна сміливо пропонувати дитині проаналізувати той чи інший предмет з точки зору різних його ознак: форми, кольору, смаку, запаху.
  • Розв’язуємо логічні задачі, вправи. Тут гарними помічниками будуть звичайні лічильні палички. Вчіть дитину складати з них різні геометричні фігури, наприклад, два трикутника з п’яти рахункових паличок або пропонуйте їй вправи по продовженню складених вами елементів візерунка.
  • Граємо в протилежності (антоніми). Вчимо дитину знаходити поняття, протилежні заданим: день – ніч, тепло – холодно, солодкий – гіркий і т. д.

Ознаки активного розвитку абстрактно-логічного мислення у дітей

  1. Дитина будує висновки, аналізуючи суттєві внутрішні властивості, а не зовнішні ознаки предмета.
  2. З легкістю освоює операцію по розв’язанню задач в «розумі», коли наочна частина завдання або взагалі відсутня, або виражена незначно.
  3. Міркує, аналізує, при цьому її міркування починають набувати логічно правильну структуру. Тобто дитина починає успішно використовувати такі розумові операції, як аналіз, синтез, узагальнення, розподіл.

іри для розвитку мисленняОб’єктивними ознаками рівня розвитку та якості логічного мислення у дітей є також такі параметри, як швидкість, гнучкість і глибина.

Швидкість передбачає вміння знаходити потрібне рішення за невеликий проміжок часу. Гнучкість – це здатність до пошуку різних варіантів рішення проблеми (задачі), у разі, якщо помінялися початкові умови. Глибина мислення характеризує можливість проникнути в суть поставленого завдання і виявити взаємозв’язок між усіма його частинами.

Ці три якості рідко бувають розвинені однаково добре. Однак, оперуючи ними, батьки зможуть встановити наявність і рівень розвитку логічного мислення у дитини.

Що заважає успішному розвитку логічного мислення у дитини

Останнім часом педагоги та вихователі все частіше відзначають у дітей проблеми з побудовою логічних міркувань, труднощі в аналізі предметів і ситуацій. Мислення дітей часто хаотичне, їм важко зосередитися на чомусь одному, вони здатні говорити одразу на кілька тем, але при цьому не в змозі заглибитися в предмет обговорення. Найчастіше вони можуть тільки переказати почуте, але не в змозі його проаналізувати.

Мова йде про так зване «кліпове» мислення – як про результат надмірної завантаженості дітей продуктами інформаційних технологій та телебачення. Проводячи багато часу перед монітором комп’ютера або екраном телевізора, де одні сюжети через хвилину змінюють інші, інформація подається хаотично і поверхнево, дитина втрачає здатність до логічного аналізу і концентрації, що, природно, веде до загального зниження рівня розвитку інтелекту.

Своєчасний розвиток логічних здібностей у дошкільника буде надзвичайно корисним не тільки для його подальшого навчання, але і в повсякденному житті, а також допоможе йому визначитися в майбутньому після закінчення школи у виборі професії.